הודעות חשובות

לשמות הזוכים
בפרס ע"ש שלמה ובלה ברטל
לקידום המחקר ההיסטורי בישראל לשנת תשע"ז–2017
לחצו כאן

פתיחת ספרים מקוונים

בחלק מהדפדפנים היה לאחרונה 
שינוי מדיניות Flash הדרוש 
לקריאת הספרים המקוונים, נחסם 
כברירת מחדל ובחלק מהמחשבים צריך כעת לאפשר אותו 
בהגדרות של הדפדפן
לפרטים