הודעה חשובה לקוראים בספרים המקוונים
בחלק מהדפדפנים Flash הדרוש לקריאת הספרים המקוונים,
נחסם כברירת מחדל וצריך לאפשר אותו בהגדרות של הדפדפן.
בשורת הכתובת יש ללחוץ על המנעול
ולאחר מכן לבחור את האפשרות-אפשר- בשורת 
Flash