הודעות חשובות

מרטין לותר
ארבעה חיבורים תאולוגיים
ערב השקה לארבעה ספרים 18.10
לפרטים נוספים

פתיחת ספרים מקוונים

בחלק מהדפדפנים היה לאחרונה שינוי מדיניות. 
Flash , הדרוש לקריאת הספרים המקוונים, נחסם 
כברירת מחדל ובחלק מהמחשבים צריך כעת לאפשר אותו 
בהגדרות של הדפדפן
לפרטים

לשמות הזוכים
בפרס ע"ש שלמה ובלה ברטל
לקידום המחקר ההיסטורי בישראל לשנת תשע"ז–2017
לחצו כאן