הודעות חשובות
השקת הספר
הבמה כבית  ארעי
התאטרון של דז'יגאן ושומכר
ביום שלישי 27.2.18  19:00 במכון ליאו בק


פתיחת ספרים מקוונים
בחלק מהדפדפנים היה לאחרונה 
שינוי מדיניות Flash הדרוש 
לקריאת הספרים המקוונים, נחסם 
כברירת מחדל ובחלק מהמחשבים צריך כעת לאפשר אותו 
בהגדרות של הדפדפן.
לפרטים