הודעות חשובות
מתנות קטנות בהנחות גדולות
לרשימת הספרים לחצו על מבצעים
________________________
פתיחת ספרים מקוונים
בחלק מהדפדפנים היה לאחרונה 
שינוי מדיניות Flash הדרוש 
לקריאת הספרים המקוונים, נחסם 
כברירת מחדל ובחלק מהמחשבים צריך כעת לאפשר אותו 
בהגדרות של הדפדפן
לפרטים